مشخصات فردی
(ورود تمام فیلدهای * دار الزامیست)
* نام: * نام خانوادگی:
* نام پدر: * کد ملی:
* شماره شناسنامه: * محل تولد:
* تاریخ تولد: * محل صدور:
* مذهب: * گروه خونی:
* جنسیت: * وضعیت تاهل:
* استان: * شهر:
* آدرس: (20 الی 80 کاراکتر) * کد پستی:
* شماره ثابت: * شماره همراه:
شماره گذرنامه: * وضعیت نظام وظیفه:
* ایمیل:    
* آپلود عکس متقاضی:(.jpg)

* آپلود کارت ملی:
مدرک تحصیلی(بالاترین مدرک در ابتدای لیست ثبت شود)

ردیف مقطع رشته تحصیلی گرایش تاریخ فارغ التحصیلی دانشگاه محل تحصیل معدل
اعشار/صحیح
1 /
2 /


سوابق شغلی

ردیف نام شرکت / سازمان سمت تاریخ شروع مدت همکاری
 به ماه
سابقه پرداخت
بیمه به ماه
آخرین حقوق و مزایای دریافتی علت پایان همکاری
1
2
3
4


دوره های آموزشی گذرانده شده

ردیف عنوان دوره محل آموزشمدت آموزش به ساعت امکان ارائه گواهی
1
2
3
4
5


آشنایی با زبان های خارجی

ردیف نام زبان سطح امکان ارائه گواهی
1
2
3


مهارت ها

* شغل مورد تقاضا:    
* در استان: * در شهر:
-

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی و حرفه ای :

ردیف نام انجمن / مجمع علمی و حرفه ای نوع عضویت تاریخ عضویت
1
2


کتب و مقالات منتشره


سایر توضیحات